مصاحبه با خانم دكتر ریحانه طاهری مهر ،متخصص جراحی 
پزشك  كلینیك برست مركز آموزشی و درمانی كوثر قزوین
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ 
مصاحبه با دكتر معصومه داداش علی ها ، متخصص زنان و زایمان 
در خصوص دیابت بارداری ،مراقبت ها و عوارض آن
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ 
صفحه1از212.بعدي.برو

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0