• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 
اجرای غربالگری رایگان پستان جهت مراجعین و همكاران در مركز آموزشی و درمانی كوثر

با توجه به اینکه سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطانها در زنان و مردان می باشد و بیش از 70 % توده های پستان توسط خود فرد در معاینات و خود آزمایی کشف می شوند. در این مرکز به مناسبت هفته سرطان ، غربالگری رایگان پستان توسط ماماهای خبره برای مراجعین و همکاران ، همراه با آموزش های لازم  به مراجعین حین معاینات در تاریخ 11/11/1401 انجام شد. همچنین جلسه آموزشی برای مراجعین نیز در خصوص نحوه خود آزمایی ماهانه پستان توسط خود فرد برای پیشگیری و تشخیص زود هنگام و توصیه های بهداشتی و خود مراقبتی  و علائم هشدار و خطر برگزار شده و پمفلت های آموزشی ارائه گردید. سوپروایزر سلامت رمضانی گفت : بهترین راه کاهش خطر سرطان پستان ضمن رعایت شیوه زندگی سالم ، انجام مراقبت های معمول نظیر معاینات دوره ای و انجام سونوگرافی و ماموگرافی در صورت نیاز است.  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0