• ساعت : ۱۳:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ 
گروه زنان ارزیابی وزارتی شد

دکتر ابوطالب سیمیاری، ریس مرکز آموزشی درمانی کوثر گفت :به منظور ارزیابی ادواری رشته تخصصی زنان و زایمان هیات ارزیاب وزارت خانه  روز یکشنبه 24 مهرماه  در مرکز آموزشی درمانی کوثر حاضرشدند و به بررسی مسایل آموزشی گروه پرداختند . 
 دکتر سیمیاری افزود ، خانم ها دکتر زمانی، دکتر کاشانیان و دکتر ظهیری و خانم صفاری کارشناس گروه پس از جلسه با اعضا هیات علمی و ارائه توضیحات توسط دکتر شکوه السادات ابوترابی ،مدیر گروه ، مستندات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند .
پس از دیدار گروه اپروو با دستیاران رشته زنان ، از بخش های درمانی این مرکز و بخش نازایی بیمارستان ولایت نیز بازدید میدانی به عمل آمد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0